Preživnina in osebni stečaj

Preživnina in osebni stečaj: Naslov članka: Plačilo preživninskih obveznosti v postopku osebnega stečaja Avtor: Marine Orsini-Ursić, uni. dipl. pravnik, višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Celju Publikacija: Pravna praksa – 2012, številka 47, stran 6 | GV Založba, d.o.o., 6.12.2012

Related Posts

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!