poizvedbe o dolžniku izvršba

Poizvedbe o dolžniku v postopku izvršbe

Poizvedbe o dolžnikovem naslovu in njegovih identifikacijskih številkah

Uporabnike obveščamo, da smo objavili zaprosila za pridobitev podatkov o dolžniku in sicer:

Upnik ima pravico, da opravi poizvedbe o dolžniku šele z izdajo potrdila o pravnomočnosti, ki ga mora priložiti k zaprosilu za posredovanje podatkov.

Potrdilo o pravnomočnosti pa že samo po sebi posreduje upniku neke konkretne informacije o dolžnikovem “stanju” in o izvršilnih sredstvih. Z uvedbo avtomatičnih poizvedb ter hkratno vročitvijo sklepa vsem njegovim izvrševalcem se je postopek izvršbe bistveno pospešil in deloma tudi olajšal. Zadovoljstvo upnika pa hitro splahni, ko s strani izvrševalcev prične prejemati obvestila o nezmožnosti realizacije, ker dolžnik na TRR nima prilivov ali pa je šele na desetem mestu za poplačilo, delodajalec pa ga po drugi strani obvesti, da je zaposlenemu prenehalo delovno razmerje in mu nov delodajalec ni znan, ali da je dolžnik pri njem zaposlen le deset ur tedensko ipd. Enako velja za dopise Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katerimi obvestijo upnika, da bo izvršitev sklepa predvidoma možna šele čez npr. 30 let, dolžnik pa je že več let v pokoju. Ali pa so delodajalci v sorodstvenem ali prijateljskem razmerju z dolžniki, in preprosto ignorirajo dolžnost izvršiti sklep. V slednjem primeru je delodajalec, v skladu s 3.odstavkom 134. člena ZIZ, odgovoren za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel upnik.

Takšne in podobne situacije silijo upnika, da ves čas sledi predlaganim izvršilnim sredstvom in ob spremembi okoliščin nemudoma opravi potrebne poizvedbe.

Realno stanje trenutne ureditve izvršilnega postopka od upnika zahteva, da v postopku aktivno sodeluje, da je seznanjen z učinkovitostjo izvršilnih sredstev, da sledi postavljenim rokom, da raziskuje premoženjsko stanje dolžnika ipd. Če se ustavi izvršba na eno izvršilno sredstvo, mora vso energijo preusmeriti na preostala aktivna sredstva.


V kolikor upnik ne ve določenih identifikacijskih številk dolžnika, svetujemo, da upnik najprej zaprosi sodišče za podaljšanje roka posredovanja podatkov, medtem pa sproži ustrezne poizvedbe pri pristojnih organih. Kot podlago za njihovo opravo bo uporabil sklep sodišča, s katerim se ga poziva, da v roku dopolni dolžnikove podatke. Poizvedbo o davčni številki bo naslovil na Davčno upravo, poizvedbo o EMŠU na Ministrstvo za notranje zadeve, poizvedbo o prebivališču dolžnika pa na Centralni register prebivalstva (CRP, na naslovu Ministrstva za notranje zadeve).

Vse te poizvedbe pa lahko predlagate v predlogu za izvršbo in sicer naj sodišče samo poizve o identifikacijskih številkah dolžnika, premičninah, nepremičninah, nematerializiranih vrednostnih papirjih itd.

dogovor na CSD

sodna poravnava

sodba o določitvi preživnine

izvršljiv notarski zapis

  Vir: Izvršba z verodostojno listino v teoriji in praksi - Martina Horvat, Nina Guzej

Related Posts

Preživnina - otrokova pravica